Algemene informatie

Gegevens verantwoordelijke

Oefenterrein

Leslokaal

Bijlagen

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

  • het programma en het draaiboek
  • een schema op schaal en foto’s van de lokalen en het oefenterrein

    (Op het schema van het oefenterrein moet duidelijk weergegeven worden waar welke oefeningen worden uitgevoerd)

  • een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of elk ander document, waaruit blijkt dat je een onderneming bent
  • een attest van de burgemeester of de bevoegde brandweerdienst dat vaststelt dat de lokalen voldoen aan de geldende wettelijke normen inzake brandveiligheid.

Opmerking: indien u meer dan één lokaal wenst te laten erkennen, gelieve het lokaal dan een naam of nummer te geven en dit duidelijk weer te geven op het schema.