Algemeen

ALGEMENE INFORMATIE

Bijlagen

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

Erkenning lesgever groepsgesprek terugkommoment:
  • attest van goed gedrag en zeden model 2 (maximum 3 maanden oud)
  • kopie van het rijbewijs
  • getuigschrift basisopleiding terugkommoment
  • getuigschrift groepsgesprek terugkommoment
  • kopie beroepsbekwaamheidsbrevet II of III of een pedagogisch diploma of een bewijs van minimum 3 jaar relevante beroepservaring in het geven van interactieve theorielessen aan groepen van personen of het begeleiden van groepsgesprekken met telkens mobiliteit of verkeersveiligheid als centraal thema (een verklaring van de werkgever/instelling).
Erkenning lesgever praktijk terugkommoment:
  • attest van goed gedrag en zeden model 2 (maximum 3 maanden oud)
  • kopie van het rijbewijs
  • getuigschrift basisopleiding terugkommoment
  • getuigschrift praktijk terugkommoment
  • kopie beroepsbekwaamheidsbrevet II of een bewijs van minimum 3 jaar relevante beroepservaring in het geven van praktijklessen aan bestuurders van voertuigen van categorie B Getuigschrift praktijk terugkommoment (een verklaring van de werkgever/instelling).